Presentation

Jag är verksam leg. psykolog och existentiellt inriktad leg. psykoterapeut. Jag har även erfarenhet av att undervisa på psykologprogrammet.

Jag är medlem i:
Sveriges Psykologförbund
Psykologföretagarna
Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT).
Society for Existential analysis, London
European Society for Trauma and Dissociation

Jag har varit verksam psykolog sedan 1992 och har sedan fortsatt att fördjupa mina kunskaper och förståelse i ämnet på olika sätt. Inom ramen för traumabehandling har jag även en evidensbaserad EMDR utbildning, en metod som används för traumabehandling och stabilisering. Jag har även en påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning mot existentiell terapi. Förutom samtalsterapi har jag lång erfarenhet av att jobba med psykolog- och psykoterapistuderande inom ramen för deras utbildningsterapi.

Föredrag

Jag har en lång erfarenhet av att i olika sammanhang både inom och utanför akademin föreläsa om flyktingskap och traumabehandling. Jag har över 30 års erfarenhet av att möta och arbeta med traumatiserade flyktingar och migranter. Att möta flyktingar som gått igenom migration och med ofta svåra erfarenheter förutsätter en djupare förståelse för deras situation och behov så att man på bästa sätt ska kunna bemöta och jobba med dem. Denna kunskap är värdefull inom en rad professioner som i sitt dagliga arbete möter nyanlända, migranter, flyktingar inom diverse samhällssfärer såsom kommun, sjukvård, arbetsförmedlingen, språkintroduktion och skola. Jag erbjuder presentationer, föredrag och föreläsningar för organisationer, utbildningsprogram och i andra sammanhang där man vill fördjupa sina kunskaper om flyktingskap och traumabehandling. Du är även välkommen att konsultera mig vid frågor som rör detta område.

Kontakta mig för att boka en tid.